News from Halsnøy Dokk Project

NV Service South AS proudly informs that from December 2019 we have renewed co-operation with our client Halsnøy Dokk. Our team of 32 workers is currently under Supervision of Ireneusz Trela. The team is engaged on rebuilding and repairs works on two Vessels “Normand Cutter” and “Edda Flora”. In mean time our teams also realize repairs works on feeding barge for salmon fish farms.

NV Service South AS z duma informuje iż w grudniu 2019 wznowił współpracę z naszym Klientem Halsnøy Dokk. Nasz zespól 32 pracowników pod kierownictwem Ireneusza Treli wykonuje przebudowę i prace remontowe na dwóch statkach „Normand Cutter” i „Edda Flora”. Poza tym nasz zespól realizuje prace remontowe na Barkę służącą do przewozu paszy na fermy łososiowe.