We’re hiring (again)!

NV Service South AS is looking for professional structural fitters for our clients in West-Norway!

Period of works: minimum 20.12.2020 – 15.01.2021 (with possible extension). Scope of works: rebuilding and new building of ship hulls. We require e.g.  valid hot works certificates, workshop drawing reading skills, using of acetylene torches, grinding machines, etc.

Please contact our HR-Department ASAP:

HR Manager Marta Przybysz

E-mail: mpr@nvservice.no
Phone: +48 790 264 184

NV Service South AS poszukuje pracowników w zawodzie monter kadłubowy na nasze Projekty w zachodniej części Norwegii!

Okres pracy: od 20.12.2020-15.01.2021 ( z możliwym przedłużeniem czasu pracy). Zakres prac: przebudowy i nowe budowy kadłubów statków. Oczekiwania: ważne Hot works, czytanie rysunku stoczniowego, obsługa palnika acetylenowego, szlifierek itd.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o pilny kontakt z naszym Działem Kadr:

HR Manager Marta Przybysz:

E-mail: mpr@nvservice.no
Phone: +48 790 264 184