Recommend NV-campaign

W związku z dużym zapotrzebowaniem na pracowników, nasza firma ponownie rozpoczyna akcję „Poleć NV”. Jeśli znasz kolegów, którzy aktualnie mieszkają w Polsce lub Norwegii, którzy właśnie kończą umowę lub ich umowa już wygasła i są w trakcie poszukiwania pracy – bardzo chętnie zatrudnimy taką osobę z Twojego polecenie. Jeśli polecona przez Ciebie osoba zostanie zatrudniona przy jednym z naszych projektów i przepracuje pełną wyznaczoną rotację, otrzymasz od nas 1 bilet lotniczy ( PL – NO lub NO – PL ) do maksymalnej kwoty 750 zł brutto. Liczymy na Twoją pomoc i rekomendacje!

Due to the high demand for employees, our company is re-launching the “Recommend NV – campaign”. If you know colleagues who currently live in Poland or Norway, who are about to terminate their contract or their contract has already expired and are in the process of looking for a job – we will be happy to hire such a person on your recommendation.If the person recommended by you will be employed on one of our projects and will completethe designated rotation, you will receive 1 flight ticket (PL – NO or NO – PL) up to a maximum amount of PLN 750 gross.We count on you and your recommendations!